هُوز مگزین (Huz Magazine)

هُوز مگزین (Huz Magazine)، به معنای رسانه‌ی مجازی و آنلاین «هنر و زمین»، به‌عنوان رسانه‌ای مستقل و با رویکردِ هنری نسبت به رویدادهای کره زمین، در ایران و بر پایه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده است که به شکل گروهی و توسط اعضاء عکاسِ خود اداره می‌شود.

رویدادهای اخیر

اولین دوره‌ی جایزه‌ی سالانه‌ی عکس «هُوز مَگزین» هُوز مگزین (Huz Magazine)؛ رسانه‌ی مجازی مستقل، برگرفته از واژه‌های «هنر و زمین» است که نسبت به رویدادهای کره‌ی زمین رویکردِ هنری داشته و در ایران پایه‌گذاری شده است. این رسانه‌ی مجازی توسط اعضاء عکاسِ خود و به شکل گروهی اداره می‌شود. پرداختن به تعاملات بین انسان و رخدادهای زمین؛ بحران‌ها و زیبایی‌ها و مسائل زیست‌محیطی زمین از عمده اهداف رسانه‌ی مجازی «هُوز مَگزین» است. جایزه‌ی عکس سالانه‌ی «هُوز مَگزین» به موضوعات آزاد «مستند اجتماعی»، در قالب مجموعه‌ عکس، تعلق می‌گیرد.

مشاهده صفحه رویداد

جایزه عکس

اولین دوره‌ی جایزه‌ی سالانه‌ی عکس «هُوز مَگزین»
card img