برگزیدگان اولین دوره‌ی جایزه‌ی سالانه‌ی عکس «هُوز مَگزین»

اسامی برگزیدگان (بر اساس حروف الفبا)
1 - سلمان سام دلیری، دریای دور
مشاهده اثر
2 - ابراهیم علیپور، گلوله ها مرز نمی شناسند
مشاهده اثر
3 - محسن کابلی، مادر میانجی
مشاهده اثر
4 - پویا بیات، سایه شوم
مشاهده اثر
5 - مسعود طالبی، دریا و این مردمان عاشق
مشاهده اثر
6 - صابر قاضی، برای هامون خواهیم گریست!
مشاهده اثر
7 - محسن کابلی، آت اوغلان
مشاهده اثر
8 - معصومه بهرامی، درون سلول زنده
مشاهده اثر
9 - پژمان مولایی، قطار بدون مقصد
مشاهده اثر
10 - محمد مهدی ورال، طبیعت شاهد عینی مرگ
مشاهده اثر